Recursos

Recopilació de recursos didàctics.

  • Materials. Propostes didàctiques de materials per als alumnes que desenvolupen continguts de les nostres assignatures. Preparats per utilitzar a classe.
  • Llocs. Pàgines que desenvolupen continguts de les nostres assignatures d’una manera que podes ser emprar a classe.
  • Visual. Animacions, simulacions, vídeos, gifs útils per explicar determinats continguts.
  • Referències. Pàgines que ens poden servir per preparar les nostres classes no incloses en les categories anteriors perquè no s’ajusten al nostre curriculo o perquè el nivell és una mica superior.
  • Gèner. Referències i materials per abordar la problemàtica de gènere.
  • Sostenibilitat. Referències i materials per introduir aquesta problemàtica en el currículo de les nostres assignatures.
  • Programari. Selecció de programes lliures per recolzar l’ensenyament de les nostres assignatures.

Comentarios cerrados.