Assemblea 17 de gener de 2020

Els resultats de l’últim informe PISA han servit de revulsiu per que la nostra associació s’haga decidit a encetar una campanya per traslladar a la societat les nostres propostes per millorar la situació de l’ensenyament de la Física i Química.

El divendres 17 de gener ens reuniren vora 50 professors en la Facultat de Química de València per discutir quines temes cal plantejar. El debat va ser ric i profitós.

Es varen recapitular les nostres demandes referides a l’incrementar la càrrega horària: tindre assignatures de tres hores, recuperar l’oferta d’optatives de ciències a tots els nivells, desdoblar l’assignatura de Física i Química de primer de batxillerat…

Em relació amb l’anterior es reflexionà sobre la pèssima organització de l’optativitat en segon de batxillerat que porta a que en molt centres els alumnes no puguen cursar simultàniament Física i Química.

També es parlà de la necessitat de reivindicar el caràcter experimental que ha de tindre l’ensenyament de la Física i Química per la qual cosa cal assegurar l’existència d’hores de desdoblament i laboratoris en condicions.

Un altre tema que es tractà va ser la política impulsada per Conselleria referida a l’agrupament d’assignatures en àmbits. Encara que hi havia qui pensava que podia tindre aspectes positius la majoria considerava que no era una bona idea integrar la Física i Química de 2n d’ESO en un àmbit amb altres assignatures.

En qualsevol cas moltes qüestions quedaren obertes i sobre elles l’associació haurà de definir-se de cara a la nova reforma educativa que ja està en marxa. Esperem la participació de tots

Comentarios cerrados.