ASSOCIACIÓ

alumnesAl març de 2018 a la vista del plantejament de plantilles als instituts de secundària i de l’assignació d’hores als Departaments de Física Química, un grup de professors va formar una “cosa” que hui s’estila molt: un grup de whatsapp, al que va seguir un grup, no podia ser menys, de facebook. Arran d’açò es portaren en davant una sèrie d’accions front a l’administració, que bàsicament consistiren en reunions amb els responsables educatius que ens volgueren rebre i la presentació d’escrits amb les nostres demandes. Ens adonarem que, com altres col·lectius d’altres assignatures o àmbits, és necessari pressionar a l’administració per que se’n recorde que existim i que la nostra especialitat és competència nostra, que es requereixen unes plantilles suficients per a desdoblaments i hores de laboratori, necessàries per a un ensenyament de qualitat. D’aquesta manera començà a existir l’Associació de Professionals de l’Ensenyament de Física i Química de la Comunitat Valenciana.

Comentarios cerrados.